Mötet öppnas
1. Närvaro
2. Val av justerare samt tid och plats
3. Godkännande av ärendelista
4. Informationsärenden
- Lars Jönsson, KPMG
- Avsiktsförklaring om samverkan inom avfall - Jan Holmqvist, kommunchef
5. Svar på medborgarförslag om att servera vildsvinskött inom kommunens kostverksamhet
6. Svar på medborgarförslag om belysning på gamla järnvägen, Sävsjö
7. Svar på medborgarförslag inomhushall med löparbanor för friidrott
8. Svar på medborgarförslag om badflotte vid Slättsjöbadet i Vrigstad
9. Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd på skolor i Sävsjö kommun
10. Medborgarlöften Sävsjö kommun 2020-2021
11. Gestaltningsprogram för Sävsjö stadskärna
12. Strategi för besöksnäringen i Sävsjö kommun år 2020-2030
13. Återremiss - reglemente Hållbarhetsråd, samordning av Välfärdsråd och Centrala Säkerhetsgruppen
14. Försäljning av del av Eksjöhovgård 7:4 till förskoleverksamhet
15. Medborgarförslag -Inrättande av kommunombudsman
16.Medborgarförslag om breddning av väg 128 vid korsningen mot Skrapstad
- Nya motioner
- Enkel fråga
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017
Information