Play video
Mötet öppnas
1. Närvaro
2. Val av justerare samt tid och plats
4. Informationsärende
3. Valärenden
5. Svar på motion angående källsortering av kläder och textilier
6. Årsredovisning Sävsjö kommun 2018-12-31 - Marie Hogmalm, Ekonomichef
- Revisionsberättelse Sävsjö kommun - Björn Svensson, ordf. revisionen
7-15 Årsredovisningar 2018 - AB Sävsjö Industribyggnader - Urban Blücher, VD
- Sävebo AB - Urban Blücher, VD
Mötet återupptas efter ajournering
Årsredovisningar 2018 - SavMan AB - Bo Dahl, VD
Sävsjö Vetlanda Fiber AB - Bo Dahl, VD
Smålands Bredband AB - Bo Dahl
Njudungs Energi AB - Ola Rosander, VD
Sävsjö Näringslivs AB - Helena Gill, VD
Stockarydsterminalen AB - Ulf Blomquist, VD
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening - Bert Runesson
16 Avsättning till resultatutjämningsreserv, RUR, 2018.
17 Medborgarförslag om policy för återvändare.
18 Medborgarförslag om Fixar-Affe, kostnadsfri fixartjänst för äldre och personer med funktionsvariationer
19 Medborgarförslag om att ändra detaljplanen för Djurgårdsängen
- Ny motion - Rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017