1. Närvaro
2. Val av justerare samt tid och plats
3. Valärenden
4. Informationsärenden
5. Verksamhetsplan 2020-2022 – rambudget
6. Investeringsbudget 2020-2022
7. Svar på motion (M) om försäljning av ägarandelar i Stockarydsterminalen AB.
8. Svar på motion (S) om städning av Torkån i Sävsjö
9. Svar på motion (SD) om frysning av kommunala bidrag till Kulturhuset
10. Svar på medborgarförslag om asfaltering av cykelvägen mellan Vrigstad och Sunnerby
11. Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg till crossbanan i Vrigstad
12. Svar på medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelvägen mellan Västra Järnvägsgatan och Du Nords gata
13. Årsredovisning och revisionsberättelse för Mediacenter Jönköpings län år 2018
14. Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund år 2018
15. Medfinansiering Skateboardpark
16. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag våren 2019
17. Utveckling av internkommunikation/intranät
18. Sammanträdesplan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen år 2020
19. Medborgarförslag om cykelväg mellan Stockaryd, Vrigstad och Sävsjö
20. Medborgarförslag om busslinje mellan Vrigstad och Stockaryd
21. Medborgarförslag om satsning på utegym i Sävsjö kommun
22. Medborgarförslag om ljudnivån vid järnvägen i Stockaryd
Kommande sändningar
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017

Inga videor

Kommunfullmäktige 20 januari 2020
Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö, måndagen den 20 januari 2020, klockan 18:30.