Play video
Mötet öppnas
1. Närvaro
2. Val av justerare
Information från Höglandets IT - Marina Brtan IT-chef
4. Valärenden
5. Svar på medborgarförslag om att minska hastigheten på Södra vägen i Vrigstad.
6. Svar på medborgarförslag om A-traktorer
7. Svar på medborgarförslag om skolgården på Rörviks skola
8. Bekräftelse av borgensförbindelse samt regress- och garantiavtal för Kommuninvest i Sverige AB
9. Detaljplan för Ripan 14 och del av Eksjöhovgård 7:2, Rönnbärsvägen 3-5, Sävsjö tätort
10. Förskolan Ripan med tillagningskök på Hägneområdet
11. Utökad borgen Sävebo AB
12. Revidering av arkivreglemente
Nya Motioner
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017