Mötet öppnas
1. Närvaro
2. Val av justerare
Information från Höglandets IT - Marina Brtan IT-chef
4. Valärenden
5. Svar på medborgarförslag om att minska hastigheten på Södra vägen i Vrigstad.
6. Svar på medborgarförslag om A-traktorer
7. Svar på medborgarförslag om skolgården på Rörviks skola
8. Bekräftelse av borgensförbindelse samt regress- och garantiavtal för Kommuninvest i Sverige AB
9. Detaljplan för Ripan 14 och del av Eksjöhovgård 7:2, Rönnbärsvägen 3-5, Sävsjö tätort
10. Förskolan Ripan med tillagningskök på Hägneområdet
11. Utökad borgen Sävebo AB
12. Revidering av arkivreglemente
Nya Motioner
Kommande sändningar
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017

Inga videor

Kommunfullmäktige 20 januari 2020
Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö, måndagen den 20 januari 2020, klockan 18:30.